Lobke – °6/2018 – heel klein

Lobke werd afgestaan omdat ze 1 blind oogje heeft (vermoedelijk ten gevolge van E. Cuniculli) en de kweker haar dus niet kon verkopen.

Heel lief meisje.