Saartje – °7/2018 – heel klein

Saartje werd geboren in de opvang. Haar mama werd in beslag genomen.

Levendig, timide meisje.