ADOPTIE

TARIEVEN

RAM
< 6 jaar oud: 60€
> of = 6 jaar oud: 50€
Rammen zijn steeds gecastreerd

VOEDSTER
< 6 jaar oud: 100€
> of = 6 jaar oud: 80€
Voedsters zijn steeds gecastreerd.
Bij adoptie van heel jonge voedstertjes (<6 maanden) wordt gevraagd om na een paar maand terug contact op te nemen teneinde de castratie alsnog te laten uitvoeren via ons. Dit aangezien castratie bij voedsters jonger dan 6 maand operatie-technisch te moeilijk is.

Alle konijnen worden gevaccineerd tegen de virusziekten Myxomatose, RHD/VHS 1 & 2.

Voordelen van adoptie in een konijnenasiel, t.o.v. aankoop in een winkel, bij een kweker of adoptie in een niet-gespecialiseerd asiel:
– onze konijnen zijn gevaccineerd, de rammen en voedsters reeds gecastreerd,
– de koppeling gebeurt hier, in de opvang. Door onze jarenlange ervaring zien wij vlug of twee konijnen een match vormen of niet. Indien achteraf mocht blijken dat het toch niet 100% klikt met het eigen konijn, nemen wij het geadopteerde konijntje terug,
– wij geven voor en tijdens de adoptie uitgebreide info aangaande de juiste voeding en huisvesting,
– wij nemen de tijd voor u, de adoptie duurt gemiddeld een uur,
– ook achteraf kunt u met uw vragen bij ons terecht.

VOORWAARDEN

  • Konijnen worden nooit alleen geplaatst. Een konijn leeft in de natuur ook in groepsverband en heeft behoefte aan een soortgenootje, dus ofwel heeft de adoptant reeds (een) konijn(en), ofwel dienen meerdere konijnen te worden geadopteerd (per koppel of groepje). Op vragen voor het houden van/adopteren van 1 konijn wordt niet ingegaan! Sommige konijntjes laten zich inderdaad moeilijker koppelen dan andere, maar op elk potje past een dekseltje, het komt erop aan het juiste te vinden…,
  • konijnen van hetzelfde geslacht worden niet samengeplaatst, ttz een koppel bestaat steeds uit ram en voedster, groepjes dienen ook “gemengd” te zijn. In uitzonderlijke gevallen kiezen wij er zelf voor twee voedsters of twee rammen samen te herplaatsen, indien ze reeds geruime tijd samenleven en dat zonder problemen verloopt,
  • wij vragen steeds een duidelijke foto van het hok / de ren / huisvesting. Het is voor ons belangrijk te weten waar en hoe de konijntjes zullen gehuisvest zijn. Daarbij primeren veiligheid en ruimte. Minimum permanente ruimte (aaneensluitend, verdiepingen in een hok tellen niet mee) voor een koppel dwergkonijnen is 4 m2. Voor een koppel grotere konijnen is dat 6-8 m2.
    Indien u nog geen ervaring hebt met het houden van konijnen, gelieve dan onze info aangaande “huisvesting” door te nemen onder gelijknamige knop. Indien u daarna nog vragen heeft, mag u die gerust stellen bij uw aanvraag.

Voor de algemene adoptievoorwaarden