AFSTAND

Het kan zijn dat u door omstandigheden niet langer kunt zorgen voor uw konijn(en).

Dan is het mogelijk hen bij ons af te staan, waarna wij een goede, nieuwe thuis voor hen zoeken, conform onze adoptievoorwaarden. Alle konijntjes worden hierbij in orde gesteld met vaccinaties, gecastreerd of gesteriliseerd. Voor konijntjes die door omstandigheden niet meer herplaatsbaar zijn, proberen wij een goede oplossing binnen onze opvang te vinden (zie ook “blijvertjes”).

Wij vragen bewust geen afstandsgeld. Een vrije gift wordt echter steeds gewaardeerd.